İyi bir reklam hazırlamanın ipuçları

Prada reklam panosu

Markaların ve girişimlerini büyütmek isteyen girişimcilerin tutundurma faaliyeti olarak ellerindeki seçenekler arasında en güçlülerinden birisi şüphesiz ki reklam yapmaktır.

Her bir reklam, temelde üç ana unsuru barındırır. Bu unsurlar “resimler”, “kelimeler” ve “marka veya logolar”dır. Yapılan reklamın daha çok ilgi çekmesi ve geri dönüş sağlaması için reklamı hazırlarken bazı bilgileri dikkate almakta fayda var. Yapılmış bazı çalışmalar ışığında bu bileşenleri bir inceleyelim.

Resimler

İnsan beyninin sağ kısmı vücudun sol taraftaki organlardan, sol kısmı da sağ taraftaki organlardan gelen bilgileri işler. Beynin sağ kısmı resimleri sol kısmı da yazıları işlemekle görevli. Dolayısıyla reklamda yerleşimi tasarlarken, resimleri alanın sol tarafına, yazıları da sağ tarafına koymak mesajın algılanmasını artıracaktır.

İnsanların büyük bir çoğunluğu sağ ellerini kullandığı için, reklamda kullanılan objenin sağ elini kullanan birisinin ürünü kullanırken veya kullandıktan sonra nasıl pozisyonladığına dikkat etmek gerekir. Örneğin sağ elini kullanan birisi için bir fincanı kulbu sağda kalacak şekilde görmesi normaldir. Böyle yapıldığında müşteri ürünle daha kolay bir bağ kurar.

Eğer ürünün bir kulbu yoksa, örneğin bir tabak veya kâse ise içerisinde bir yiyecek ve tabağın sağ tarafında bir çatal veya kaşık konularak, görsele bakanların daha kolay bağ kurması sağlanabilir. Peki, ürün bir ayakkabı ise ne yapılabilir? Bu durumda ayakkabı arkadan değil önden fotoğraflanarak görselde kullanılabilir.

Reklamda bir insan görseli kullanılıyorsa ve sayfa üzerinde müşterinin dikkati çekilmek istenen bir bölge varsa, dikkati çekilmek istenen yöne bakan bir insan görseli kullanmak görsele bakanların dikkatini ilgili bölgeye yönlendirmekte kullanılabilir. Eğer ürün lüks bir ürün, güzellik ürünü veya sağlıkla ilgili bir ürünse burada model olarak daha çekici birisi kullanılabilir. Ancak diğer tarz ürünlerde çekici bir model kullanılması, modelin yanında ürünü sönük gösterebilir.

Kelimeler

Metin hazırlanırken gramer olarak karışık olmayan, anlaşılması kolay ve aktif yapıda cümleler kullanılmalıdır. Verilmeye çalışılan mesaj “geç kalmayın” şeklinde negatif cümleler yerine “zamanında ulaşın” gibi pozitif cümlelerle verilmelidir.

Metin içerisinde vurgu yapılmak istenen kelimeleri daha büyük font ile yazmak etkiyi artıracaktır. Ürünün birçok özelliği varsa, reklam metninde ürünün satın alınmasını sağlayacak olanları ön plana çıkarıp bahsetmekte fayda var.

İnsanlar sürekli aynı kelimelerin tekrarından hoşlanmazlar. Bu nedenle aynı kavramı metinde farklı kelimeler kullanarak anlatmak daha ilgi çekici olacaktır. Burada herkes tarafından kullanılan jenerik kalıplardan kaçınmak, daha orijinal bir içerik oluşturmak gerekir. Hatta metaforların kullanılması anlamı pekiştirmede yardımcı olur.

Müşteriye kazancını daha duygusal anlatmak için “size zaman kazandırır” yerine “size kazandırdığı zamanla sevdiklerinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz” benzeri cümleler daha yerinde olacaktır. Eğer müşterinin kazancını görselleştirmek mümkünse, metnin yanında bu kazancı resimle ifade etmekte fayda var.

Marka veye Logo

Marka ve logonun reklamda bulunması, müşterilerin zihinlerinde yer etmesi açısından önem taşır. Reklamda yer alan marka veya logonun etkisi, reklam tasarımının sağ kısmında yer aldığında daha net algılanır. Ancak reklamın değişik versiyonları yayınlanıyorsa logonun yerleşimdeki yerini değiştirmek gibi küçük farklılıklar müşterilerin dikkatini çekerek pozitif bir etki yaratır.

Marka veya logonun çok küçük olarak kullanımından ziyade, yerleştirildiği alanda daha büyük olarak kullanılması müşterilerim zihninde daha çok etki bırakır.

Metnin yoğun olduğu bir reklamda kullanılan görsellerin renk oranları azaltılırken, logonun normal renklerde yer alması dikkati kullanılan görsellerden ziyade metne ve logoya yöneltecektir.

Reklamın basılı medyalarda sağ sayfa yerine sol sayfada yer alması tavsiye edilir. Çünkü insan beyninin rakamların sayı doğrusu üzerinde soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru arttığı algısında olduğu gözlemlemiştir. Sol sayfada yer alan reklamlar fiyatın daha düşük olduğu algısı yaratır.

Son olarak reklamı basılı yayınların orta sayfalarında vermek yerine başlangıç veya bitişinde vermekte fayda var. Böylece okurun aklında daha kalıcı olur.

Faydalanılan kaynak: nickkolenda.com


Girişimcilik Hapı” kitabımın Facebook sayfasını beğenebilirsiniz
https://www.facebook.com/GirisimcilikHapiTR
Dilerseniz satın alabilirsiniz:
https://www.kitapyurdu.com/kitap/girisimcilik-hapi/538258.html

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir