İyi bir reklam hazırlamanın ipuçları

Prada reklam panosu

Markaların ve girişimlerini büyütmek isteyen girişimcilerin tutundurma faaliyeti olarak ellerindeki seçenekler arasında en güçlülerinden birisi şüphesiz ki reklam yapmaktır.

Her bir reklam, temelde üç ana unsuru barındırır. Bu unsurlar “resimler”, “kelimeler” ve “marka veya logolar”dır. Yapılan reklamın daha çok ilgi çekmesi ve geri dönüş sağlaması için reklamı hazırlarken bazı bilgileri dikkate almakta fayda var. Yapılmış bazı çalışmalar ışığında bu bileşenleri bir inceleyelim.
Okumaya devam et

Oltalama taktiği

İster süper marketlerde olsun ister satın almaya gittiğimiz başka yerlerde olsun, tüketicilerin hiç akıllarında olmayan ürünlere para harcamaları, çok sık karşılaşılan bir durum.

Çoğumuz elimizde bir alış veriş listesi ile bir şeyler almak için evden çıkarız. Ama eve döndüğümüzde alış veriş listesindekilerin bir kısmını almış, bir kısmını da çeşitli sebeplerle almamış olarak eve döneriz. Bununla birlikte, alış verişe gittiğimiz işletmelerde bize çeşitli taktikler uygulanarak sunulan, hiç ihtiyacımız olmayan ya da henüz ihtiyacımız olmayan bazı ürünleri de almış oluruz.

Okumaya devam et

Farklı bakış açıları

Ayakkabı pazarlamasında farklı bakış açıları

Farklı bakış açıları insanlar için söz konusu olduğu kadar, firmalar için de söz konusu olabilir. Çalışanların ve yöneticilerin farklı bakış açılarına sahip olması, fırsatları yakalama ve yenilikçilik konularında firmaları daha güçlü kılacaktır. Bunu aşağıdaki örnekte inceleyelim.

Ayakkabı üreterek satan bir firma, pazar araştırması yapması için bu işle ilgili elemanını Afrika’ya gönderir. Okumaya devam et

Müşteri ne duymak istiyor?

Müşteri

Pazarlama; bir yandan da müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz edip, duymak istediklerini onlara söyleyerek satışa dönüştürmek midir? Ne dersiniz?

Aşağıdaki hikâyeye kulak verelim

Hikâye bu ya, padişahın biri sabaha karşı ilginç bir rüya görmüş. Yataktan kalktığında hemen yaverlerine haber vermiş ve ülkenin en iyi rüya tabircisini sarayına getirmelerini emretmiş. Derhal en iyi rüya tabircisi aranmış, bulunmuş ve saraya getirilmiş. Padişah da rüyasını rüya tabircisine anlatmış.

Rüyayı padişahtan dinleyen rüya tabircisi, biraz düşündükten sonra padişaha rüyanın yorumu şu şekilde yapmış:

Padişahım, tüm yakınlarınız ölecek ve siz yalnız kalacaksınız

Rüya tabircisinin yaptığı bu yorum, padişahın hiç mi hiç hoşuna gitmemiş ve yaverlerine derhal bu rüya tabircisinin kellesinin alınmasını emretmiş. Ardından da yeni bir rüya tabircisinin bulunmasını istemiş. Yaverleri de padişahın emrine uyarak yeni bir rüya tabircisini bularak padişahın huzuruna getirmişler.

Padişah rüyasını yeni tabirciye de anlatmış. Yeni gelen rüya tabircisi, padişahın rüyasının yorumunun bir önceki tabircinin yaptığı yorum ile aynı olduğunu biliyormuş ama bunu padişaha farklı bir şekilde ifade etmeyi tercih etmiş:

Padişahım, yakınlarınız arasındaki en uzun ömürlü kişi siz olacaksınız

Bu yorumu duyan padişah, bir mutlu olmuş ki sormayın. Bu yüzden rüya tabircisini ağırlığınca altınla ödüllendirerek evine göndermiş.

Rüya aynı, yorum aynı. Fakat yorumun padişaha sunum şekli farklı.

Karşılıkta bulunma kuralı

Karşılıkta bulunma kuralı

Birinci Dünya Savaşı sırasında sorgu için düşman askerlerini rehin almakla görevli bir Alman askerinin hikayesi vardır.

Karşılıkta bulunma kuralı

O zamanki siper savaşının doğasından dolayı, orduların iki tarafın siperi arasındaki tarafsız bölgeyi geçmeleri zordu. Ancak, tek bir askerin sürünerek geçmesi ve diğer tarafın siperine sızması o kadar da zor değildi. Büyük savaş ordularında bu şekilde düşman askeri rehin alıp sorgulanmak üzere geri getiren uzmanlar vardı.

Bu Alman uzman, geçmişte pek çok kez bu görevlerde başarılı olmuş ve yeni bir göreve gönderilmişti. Yine son derece becerikli bir şekilde karşı tarafın siperine sızmış ve tek başına duran bir askeri şaşırtmıştı. Böyle bir şey beklemeyen asker silahsızdı ve o anda yemek yiyordu. Elinde bir parça ekmekle kala kalan korku dolu rehine, belki de hayatının en önemli hareketini yaptı. Düşmanına ekmeğinden bir parça verdi.

Alman asker bu hediyeden o kadar etkilenmişti ki görevini tamamlayamadı. Geri döndü ve tarafsız bölgeden geçerek eli boş bir şekilde üstlerinin öfkesiyle yüzleşti.

 

* Robert B. Cialdini’nin “İknanın psikolojisi” adlı kitabından alıntıdır…