ITC pazar analizi araçları*

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte uluslararası rekabet artıyor ve gelişmelerle birlikte firmalar yeni pazarlara açılma gerekliliği hissediyorlar. Aynı zamanda ilerleyen teknoloji ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşması, bilginin paylaşımını ve bilgiye ulaşım imkânlarını daha kolay hale getiriyor.

Ürünlerin dünya pazarında gerçekleşen ticareti, en büyük ithalatçı ülkeler ve bu ülkelere ürün veren en büyük ihracatçı ülkeler, ortalama ton başına fiyatlar, hedef ülkelerdeki gümrük tarifeleri, yatırım olanakları, ürün grupları hakkında detaylı bilgiler gibi konularda araştırmaların yapılabileceği internet sitelerinden faydalanmak giderek önem arz ediyor.

Masa başı hedef pazar araştırmaları sırasında faydalanılabilecek bilgi kaynakları arasında yer alan ve İsviçre’de bulunan Uluslararası Ticaret Merkezi – ITC (International Trade Center) tarafından  sunulan pazar analizi araçlarına www.intracen.org/marketanalysis adresinden İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde ücretsiz olarak  erişilebiliyor.

Dış ticarete konu olan ve dünya çapında üretilen tüm ürünler GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarına göre sınıflandırılıyor. Çeşitli analizler yapmadan önce ürünlere ait GTİP kodlarının belirlenmesi gerekiyor. Mevcut durumda ihracat yapan firmalar bu kodları hizmet aldıkları gümrük müşavirinden öğrenebilirler. GTİP numarasını öğrenmek için TÜİK, Gümrük Müsteşarlığı ve İGEME’nin internet sitelerinden de faydalanılabiliyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin pazar analiz araçları; Trade Map (ticaret atlası – www.trademap.org), Market Access Map (pazara giriş atlası – www.macmap.org), Trade Competitiveness Map (ticari rekabet atlası – www.intracen.org/countries), Investment Map (yatırım atlası – www.investmentmap.org) ve Product Map (ürün atlası – www.p-maps.org) şeklindedir.

Trade Map (www.trademap.org)

Trade Map sitesi, anlaşılır ve kullanıcı dostu sade bir ara yüz ile GTİP kodu bazında ürünlerin dünya piyasalarındaki arz-talep dengesi, talebin yoğun olduğu ülkeler, hangi pazarlarda talebin artmakta olduğu, ortalama ton başına fiyatlar gibi stratejik öngörülerin oluşturmasına yardımcı olacak verilere hızlı erişim imkânı sağlıyor.

Siteye ücretsiz kayıt olunduğunda, 220’den fazla ülkenin ve 5300’den fazla ürün grubunun aylık, üç aylık dönem ve yıllık verilerine erişim olanağı sağlanıyor. Sitedeki verilerden faydalanılarak ihracat performansları, uluslararası talepler, alternatif pazarlar gibi çeşitli analizler yapmak mümkün.

Trade Map

Sitenin kullanımı hakkında örnekler içeren, Avrupa İşletmeler Ağı’nın yayınlanmış olduğu “İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı” isimli kitapçığa www.aia-istanbul.org sitesinde bulunan “Yayınlarımız” menüsü altından ulaşılarak detaylı bilgiler alınabilir.

Market Access Map (www.macmap.org)

Market Access Map sitesi, 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 187 ülkede uygulanmakta olan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsıyor.

Firmalar bu siteyi ürünlerine ait gümrük vergisi oranlarını, tarife kotalarını, anti-damping vergilerini, menşe kurallarını, dış ticaret istatistiklerini bulmak, kendilerini rakiplerle karşılaştırmak veya ticari görüşmelere hazırlanmada bilgi temin etmek için kullanılabilirler.

Investment Map (www.investmentmap.org)

Investment Map sitesi yatırımcı firmalara yurtdışında potansiyel yatırım yapabilecekleri yerler hakkında yardımcı bilgiler içeriyor. Site Eylül 2010 sonu itibariyle gelişmekte olan 163 ülkedeki 130 binden fazla yabancı sermayeli firmanın verilerini içeriyor.

Investment Map’in en güçlü yönü; uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırım, tarifeler ve yabancı bağlı firmalar hakkında çeşitli verileri toplayan, etkileşimli ve kullanımı kolay bir internet aracı olması. Bu araç, ülke, ticari ortak ve sektör bazında analiz yapmaya da imkân veriyor.

Trade Competitiveness Map (www.intracen.org/countries)

Trade Competitiveness Map sitesi firmalara Uluslararası Ticaret Merkezi’nin veritabanında bulunan yaklaşık 240 ülkeye ait, ülke tabanlı son beş yıllık veriler ışığında rekabet edebilirlik bilgileri sunuyor.

Sitede, ticari performans endeksi (TPI) ile ülkelerin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil veriliyor ve her sektörün uluslararası rekabet edebilirliğini değerlendirmek amacıyla çeşitli göstergeler sağlanıyor. İhracat performansı ve ithalat profilinde, ülkelerin yıllık veriler ışığında dış ticaretlerinin performansı hakkında bilgiler sunuyor. Sitede ayrıca ilgili ülkelerin ticari iletişim kurumlarının iletişim bilgilerine ulaşmak da mümkün.

Product Map (www.p-maps.org)

Product Map sitesi, ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, ticareti destekleme kuruluşları ve uluslararası ticaretle ilgilenen her türlü kuruluşu desteklemek amacıyla ürün tabanlı bilgi sunuyor. Sitedeki tüm Product Map verileri düzenli olarak, uluslararası ticaret istatistikleri ise yıllık olarak güncelleniyor.

Site otomotiv bileşenlerinden meyve suyu ve ahşap ürünlere kadar 72 ürün grubunda 5000’den fazla ürün bilgisi içeriyor. Her ürün grubunda 180’den fazla ülke ve bölge hakkında kapsamlı uluslararası ticari istatistikler, niteliksel ve niceliksel güçlü pazar analizi araçları, her ürün kategorisinde uluslararası ticari fırsatları belirleyen imkânlar, internette yer almak isteyen aboneler için çeşitli imkânlar sunan ağlar, potansiyel iş temasları, yayınlanmış pazar araştırmaları ve sayısız pazar istihbaratı kaynağına bağlantılar bulunuyor.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Kasım 2010 sayısı
– 25.11.2010 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Aralık 2010 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir