Milyar dolarlık ihracata doğru*

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ülkemizin 2010 yılı ihracatı 112,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %11 artarken kriz öncesi en üst seviyeye ulaştığı 2008 yılına göre %14 azalmış oldu.

2010 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay %68 olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Irak, Rusya Federasyonu, ABD, İspanya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu on ülkeye toplam ihracatımızın %49’u yapıldı.

İhracatta Tekirdağ’ın Durumu

2010 yılında gerçekleşen 112,2 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde, en büyük paya sahip il %46,2 ile İstanbul olurken Tekirdağ %0,56’lık pay ile en çok ihracat yapan on sekizinci vilayet oldu.

2004 yılında 352,6 milyon dolar olan Tekirdağ’ın ihracatı, aşağıdaki Grafik 1’de de görüleceği üzere yıllar zarfında dalgalı bir şekilde artarak 2010 yılında 624,9 milyon dolara yükseldi. Bunun yanı sıra Tekirdağ 2004 yılında en büyük on beşinci ihracatçı il iken ihracatını oldukça artırmasına rağmen 2010 yılında on sekizinci sırada yer aldı.

Grafik1

2004 ve 2010 yılları arasında en çok ihracat yapan iller sıralaması incelendiğinde; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara’dan oluşan ilk beşin ve bu beşli içerisinde İstanbul’un birinciliği ile Bursa’nın ikinciliğinin değişmediği görülüyor. Zaman içerisinde Sakarya, Trabzon ve Adana sıralamada gerilerken; Gaziantep, Denizli, Hatay, Mersin, Kayseri ve Antalya’nın sıralamada yükselen iller olarak ön plana çıktığı görülüyor.

Özellikle Konya ve Antalya illerinin 2004 yılında 250 milyon dolar civarında olan ihracatlarıyla sıralamada Tekirdağ’ın altında yer alırken, 2010 yılında bir milyar dolar seviyelerine yükselttikleri ihracatlarıyla büyük birer başarı elde ettikleri görülüyor.

Aşağıdaki Grafik 2’de 2010 yılında Tekirdağ’dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı görülüyor. Buna göre Tekirdağ’dan en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 176 milyon dolar ile Almanya, 44 milyon dolar ile İngiltere, 40 milyon dolar ile Fransa, 34’er milyon dolar ile Romanya ve İtalya oldu. Toplamda ihracat yapılan ülke sayısı 120 ve bir milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı da 60 olarak gerçekleşti. 2010 yılında Tekirdağ’dan yapılan toplam ihracatın %52,3’i ilk beş ülkeye, %65,5’i ilk on ülkeye yapıldı.

Grafik2

Tekirdağ’dan yapılan ihracatın dağılımına bakıldığında, %97,9’u sanayi sektörü, %1,9’u tarım sektörü ve %0,1’i de madencilik sektörü tarafından yapıldı. İhracatta en büyük paya sahip olan sanayi sektöründeki dağılımı da aşağıdaki Grafik 3’te görüldüğü gibi oldu.

Grafik3

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin 2010 verilerine göre Tekirdağ, yapmış olduğu 624,9 milyon dolarlık ihracatıyla Grönland’ın 2010’da yapmış olduğu ihracatı geçti ve Panama, Karadağ, Afganistan, Seyşeller gibi ülkelerin aynı yıl dünyaya yapmış olduğu ihracattan çok daha yüksek bir ihracat gerçekleştirdi.

Önümüzdeki dönemde Tekirdağ’da sanayileşmenin devam edeceği, yapılmakta olan ve yapılacak yeni üretime ve lojistiğe yönelik yatırımlar da düşünüldüğünde, ihracat yapılan ülke sayılarının ve buralara yapılan ihracat miktarlarının artacağı rahatlıkla söylenebilir. Son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği ihracatı iki katına çıkaran Tekirdağ, milyar dolarlık ihracat yapan vilayetlerimiz arasında yer almalıdır.

Bölge firmalarının ihracata başlamada devlet desteklerinden daha çok faydalanmaları, ihracat yapan firmaların ise yeni pazarlara açılmaları ve bu konularda hizmet veren ihracatçı birlikleri, KOSGEB, İGEME, Avrupa İşletmeler Ağı, kalkınma ajansları gibi kuruluşlardan hibe, kredi veya bilgi desteği almaları büyük önem taşıyor.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Şubat 2011 sayısı
– 21.01.2011 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Şubat 2011 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.