İhracatta Trakya*

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre ülkemizin 2011 yılı ihracatı bir önceki yıl olan 2010’a göre %18,9 oranında artış sağlanarak 133,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2011 yılı ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz ülke gruplarına bakacak olursak, toplam ihracatımızın %46,6’sı AB ülkelerine, %18,1’i Ortadoğu ülkelerine, %11’i Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, %7,9’u Afrika ülkelerine ve %16,3’ü ise diğer ülkelere yapıldı. Buna göre AB ülkeleri ihracatımızdaki en büyük partner olma özelliğini sürdürüyor.

2011 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk yirmi ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay %67,9 olarak gerçekleşti. Yani ihracatımızın üçte ikisini yirmi ülkeye gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu, ABD, İspanya, İran ve Hollanda olarak gerçekleşti. Bu on ülke toplam ihracatımızdan %49,4 pay aldı.

Bir milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 2010 yılında on dört iken, 2001 yılında Konya ve Antalya’nın da katılımıyla sayı on altıya çıkmış durumda.

Trakya ihracatında durum

2011 yılında gerçekleşen 133,3 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde, 59 milyar dolarlık ihracatıyla en büyük paya sahip olan il %44,3 ile İstanbul oldu. Bölgemize bakacak olursak Tekirdağ 689 milyon dolarlık ihracatı ve %0,52’lik payla yirmi birinci, Kırklareli 91 milyon dolarlık ihracatı ve %0,07’lik payla kırk beşinci ve Edirne 35 milyon dolarlık ihracatı ve %0,03’lük payıyla altmış üçüncü vilayet oldu.

Grafik1

Tekirdağ’ın ihracatı 2004 yılında 352,6 milyon dolar iken artan bir grafikle 2011 yılında 689,1 milyon dolar seviyesine çıkmış durumda. Önümüzdeki yıllarda 1 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülebilir. Artan bir grafiğe sahip olmasına rağmen Tekirdağ’ın en çok ihracat yapan iller sıralamasında yeri on beşincilikten yirmi birinciliğe gerilemiş durumda.

Kırklareli’nin ihracatı 2004 yılında 19,7 milyon dolar iken 2011 yılında genelde artan bir grafikle 91,1 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Kırklareli en çok ihracat yapan iller sıralamasında genellikle kırklı rakamlarda yer alıyor.

Edirne’nin ihracatı 2004 yılında 96,7 milyon dolar iken yıllar zarfında genellikle azalan bir seyir izleyerek 2011 yılında 35,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Edirne en çok ihracat yapan iller sıralamasında yirmi sekizincilikten altmış üçüncülüğe kadar gerilemiş durumda.

Grafik2

Yukarıdaki grafikte 2011 yılında Trakya illerinin ihracatındaki ilk on ülkenin payları gözüküyor. Buna göre Edirne ihracatının %25,3’ünü Bulgaristan’a, %9,2’sini Kosova ve %6’sımı Fransa’ya yaparken, Kırklareli’nin ihracatının %9,6’sını Çin’e, %8,4’ünü Fransa’ya ve %7,2’sini İspanya’ya; Tekirdağ’ın ihracatının %16,7’sini Almanya’ya, %7,5’ini İtalya’ya ve %6,8’ini İngiltere’ye gerçekleşmiş durumda.

Grafik3

Yukarıdaki grafikte 2011 yılında Trakya’dan yapılan ihracatın sektörel dağılımı görülüyor. Buna göre sırasıyla %23,4 ile “Hazır giyim ve konfeksiyon”, %14,6 ile “Tekstil ve hammaddeleri”, %13,7 ile “Kimyevi maddeler ve mamulleri”, %11,8 ile “Elektik – elektronik ürünler” ve %10,4 ile “Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri” ilk beş sırada yer alarak toplam ihracatın %73,8’ini gerçekleştirdi.

2009 yılında ilk bin ihracatçı firma arasına Tekirdağ’dan 5 firma girmişken 2010 yılında bu sayı 12 adet Tekirdağ ve 1 adet Kırklareli’den olmak üzere toplam 13 adet oldu. 2011 rakamlarına da TİM tarafından yayınlandığında ulaşabileceğiz.

Önümüzdeki yıllarda özellikle Tekirdağ bölgesinde sanayileşmenin devam edeceği, yapılmakta olan organize sanayi bölgeleri ve lojistiğe yönelik yeni yatırımlar da göz önüne alındığında, ihracat yapılan ülke sayısının ve yapılan ihracat miktarlarının artacağı rahatlıkla söylenebilir.

Bölgemizde yer alan firmaların ihracata başlamada devlet desteklerinden daha çok faydalanmaları, ihracat yapmakta olan firmaların farklı yeni pazarlara açılmaları ve bu konularda hizmet veren ihracatçı birlikleri, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa İşletmeler Ağı, kalkınma ajansları gibi kuruluşlardan kredi, hibe veya bilgi desteği almaları büyük önem taşıyor.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Ocak 2012 sayısı
– 24.01.2012 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Şubat 2012 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir