İhracatta devlet yardımları*

İhracatta devlet yardımları

İnsanlar genellikle bilmediği şeylerden çekiniyor ve mesafeli duruyorlar. İhracat da birçok işletme için çekinilen, uzak kalınan veya ertelenen faaliyetlerden birisi. Günümüzün küreselleşen dünya ekonomisinde ihracat; ayakta kalabilmek, dünya ile rekabet edebilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için firmaların ellerindeki önemli kozlardan birisi durumunda.

Aslında ihracat yapabilmek için firmaların sadece konularıyla ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğine üye olması yeterli. Bu alanda ise ülkemizde on üç genel sekreterlik altında örgütlenmiş, yirmi üç sektörden toplam altmış tane ihracatçı birliği var.

İhracat yapmak isteyen veya yeni pazarlara açılmak isteyen firmaların; fuarlara katılması, pazar araştırmaları yapmaları, rapor ve istatistikler satın almaları, yurt dışında ofis açmaları, kalite belgeleri almaları, eğitim ve danışmanlık hizmeti almaları, tasarım ve ar-ge yapmaları gerekli. İsteyen firma bu konularda devlet yardımlarından faydalanabilir. Temel şart firmanın bir faaliyeti gerçekleştirmesi ve bunu belgelendirmesidir.

İhracata yönelik yardımlar

Uluslararası pazarlarda firmaların rekabet güçlerini arttırılmaları, çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuatlara uyum sağlanabilmeleri için; akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak kalite belgeleri, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların bir kısmı devlet yardımlarıyla karşılanabilir. Bunun için firmanın, bağlı bulunduğu ihracatçılar birliğinin genel sekreterliğine başvurması gerekiyor. ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, CE belgesi, tarımsal ürünlerin analizi gibi konularda yapılan harcamalar, belge veya analiz başına %50 oranında destekleniyor. Buradaki üst limit 25 bin ABD doları ve bu belgelerin TSE veya akredite edilmiş bir kuruluştan alınması gerekiyor.

Firmalar yurtdışında düzenlenen fuarlara katılım için, DTM tarafından görevlendirilmiş organizatör firmaya yaptıkları katılım bedellerinin %50’si oranında devlet desteğinden faydalanılabiliyorlar. Bu destek için firmanın, bağlı bulunduğu ihracatçılar birliğinin genel sekreterliğine başvurması gerekiyor. Fuarların milli katılım veya bireysel katılım olmasına göre üst limit oranı değişiyor. Fuarlar hedef ülkelerde ise destek oranı %70 oluyor. Her yıl belirlenen bu hedef ülkeler listesine DTM’nin internet sitesinde İhracat / Fuar ve Heyetler / Hedef Ülkeler yolunu izleyerek ulaşabilir.

Yurtdışında mağaza, ofis, showroom ve depo açmak isteyen firmalar, buraların demirbaş ve dekorasyon harcamaları ile kira giderleri konusunda bağlı bulundukları ihracatçı birliği genel sekreterliğine başvurarak %50 oranında, belirli üst limitler dâhilinde devlet yardımından faydalanabiliyorlar. Ayrıca yurt içinde marka tescilleri bulunan bir firma, bu markaları için yurtdışında yapacağı tescil ve reklam harcamalarının %50’si oranında belirli üst limitler dâhilinde devlet yardımından faydalanabiliyor.

Firmaların ürünleri veya sektörleriyle ilgili gerçekleştirecekleri pazar araştırması projeleri ile ilgili firmadan iki kişiye ait ülkeler arası ulaşım, araç kiralama, konaklama gibi harcamalar, proje başına 10 bin ABD dolar üst limitiyle %70 oranında destekleniyor. Bu oran hedef ülkelerde %80 oluyor. Bir firmanın bir yılda en çok beş pazar araştırması projesi destekleniyor. Firmanın bu destekten faydalanması için İGEME’ye başvurması gerekiyor.

Yurt dışına yönelik pazarlama stratejisi geliştirmek isteyen firmalar, DTM’nin uygun bulduğu pazar araştırması hizmeti veren kurum veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistiklere ilişkin yapacakları harcamalar ile bu kurum veya kuruluşlara üyelik giderlerinde %50 oranında devlet yardımından faydalanabiliyorlar. Bu destekten faydalanmak isteyen firmanın İGEME’ye başvurması gerekiyor.

DTM tarafından koordine edilen sektörel nitelikli heyetlere katılan firmalar, bağlı oldukları ihracatçılar birliğinin genel sekreterliğine başvurduklarında, heyete katılım bedellerinin %50’si, program başına 10 bin ABD dolarını aşmamak kaydıyla destekleniyor. Bu destek için firmanın, bağlı bulunduğu ihracatçılar birliğinin genel sekreterliğine başvurması gerekiyor Düzenlenen heyetler listesine DTM’nin internet sitesinde İhracat / Fuar ve Heyetler / Ticaret Heyetleri yolunu izleyerek ulaşabilir.

Ürünlerini yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlamak isteyen firmalar, DTM’nin uygun bulduğu ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üye olabiliyor ve İGEME’ye başvurarak üyelik giderlerinin %50’si oranında yıllık en fazla 20 bin ABD Doları tutarında destekten faydalanabiliyorlar. Ön onay almış e-ticaret sitelerinin listesine İGEME’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Firmalar kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama, dış ticaret işlemleri konularında çalışanlarının eğitim giderleri konusunda İGEME’den, bu konularda alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerde de bağlı oldukları ihracatçılar birliğinden destek alabiliyorlar. Eğitimdeki destek oranı %70 ve danışmanlıktaki destek oranı %50’dir.

DTM tarafından belirlenen hedef ülkeler veya Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapmış olan ülkeler, firmalara ihracata başlamalarında çeşitli kolaylıklar sağlayacaktır. Serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerin listesi ve bu anlaşmaların içeriklerine, DTM’nin internet sitesinde Avrupa Birliği / Serbest Ticaret Anlaşmaları izleyerek ulaşabilir.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– 28.04.2010 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Mayıs 2010 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir