Fuarlara katılım*

Ticarete konu olan ürün veya hizmetler ile ilgili olarak sektörlerdeki teknolojik gelişim ve yeniliklerin tanıtılması, ürün veya hizmetlere yeni pazarlar bulunabilmesi, firmaların geleceğe yönelik olarak ticari veya teknolojik işbirliği kurmalarını sağlamak gibi amaçlarla, belirli bir mekân ve belirli bir tarih aralığında düzenlenen tanıtım etkinliklerinin bütünü fuar olarak adlandırılıyor.

Fuarlar genellikle ürün veya hizmetlerin tanıtılması ve bunların satışının yapılması amacıyla, firmaların sanayi veya tüketim mallarını sergiledikleri “genel fuarlar” şeklinde düzenlenebildiği gibi, belirli bir sektör veya pazar dilimine odaklanılarak yalnızca iş adamlarına yönelik olarak “ihtisas fuarları” şeklinde de düzenlenebiliyor.

İhtisas fuarları belirli bir endüstriye dayalı olarak organize edildiğinden, konuyla ilgili kişi ve firmalara ulaşabilmek açısından daha önemli olmakla birlikte, bu tarz fuarlar bayi, distribütör ve acente bulmaları açısından firmalar tarafından iyi bir fırsat olarak da görülüyor.

Fuarların önemi

Farklı yöre, ülke ve kültürlerden insanları bir araya getirmesi, bunların aralarında iletişim kurulması ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından fuarlar ayrı bir önem taşıyor. Firmaların ise varlıklarını sürdürebilmek için ürün veya hizmetlerini pazarlamaya ve kâr etmeye ihtiyaçları var. Mevcut pazar şartlarında firmaların faaliyet gösterdikleri sektörde başarı sağlayabilmeleri açısından, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaşarak ürün veya hizmetlerini iyi ve doğru bir biçimde tanıtmalarında fuarlar firmalara önemli fırsatlar sunuyor.

Fuarlar katılımcı firmalara müşteri talebini doğrudan, kısa zaman içerisinde ve en etkili biçimde yakalama olanağı sağlıyor. Her ölçekten fuar katılımcısı olan firmalar, çalışmalarına rehberlik edecek bilgileri toplama, satış bağlantıları yapma veya hedef pazarlarla ilgili yeni ilişkiler kurma adına pek çok fırsat yakalayabiliyor.

Firmaların ürünlerine uygun olarak belirledikleri hedef pazarlardaki fuarlara katılmaya özen göstermeleri gerekiyor. Bunun için ilgili ülke ve pazardaki talebin durumunu, potansiyel alıcıları profillerini, ilgili pazardaki gümrük mevzuatı, var olan ikili anlaşmaları ve ilgili pazardaki iç piyasa fiyatlarını inceleyerek, firmaları için doğru pazarlardaki fuarlara katılmaları önem arz ediyor.

Fuar organizasyonları ile fuar dönemi boyunca, fuara katılmak veya fuarı ziyaret etmek için başka şehir veya ülkelerden gelen katılımcılar ve ziyaretçiler sayesinde fuar bölgesinde konaklama, yeme-içme, ulaşım, alış-veriş gibi konularda ticari bir hareketlilik yaşanıyor ve bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Fuarlar aynı zamanda heyetlere ve ikili görüşme etkinliklerine de ev sahipliği yapabiliyor. Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında her yıl, ülkemizde ve ağın kapsadığı birçok ülkede düzenlenen fuarlar kapsamında, aynı sektörden veya işbirliği yapmak isteyen farklı sektörlerden firmaların katıldığı ikili görüşme etkinlikleri düzenleniyor. Bu tür etkinlikler www.aia-ist-businnova.com adresinden takip edilebiliyor.

Fuar için ödenecek ücretler, kiralanacak stant ve malzemelerin maliyetleri, fuar alanına götürülecek fuar malzemelerinin lojistiği, reklam ve promosyon giderleri, tercüman ve hosteslik hizmetleri ile ulaşım ve konaklama giderlerinin araştırılarak hangileri için ne koşullar altında destek alınabildiğinin araştırılması da büyük önem taşıyor.

Fuar destekleri

Yurt içindeki fuarlara katılım konusunda KOSGEB’in; “Genel Destek” programı altında, “KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuar listesi”nde yer alan fuarlara katılan 1. ve 2. Bölgelerden firmalara 30.000 TL’ye kadar %50 oranında bir desteği mevcut. Destek hakkında detaylı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 adresinden ulaşılabiliyor.

Firmaların yurt dışı fuarlara katılımları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının desteklenmesi amacıyla, “2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında, stant kirası ve nakliye masraflarının %50’si devlet tarafından karşılanıyor. Hedef ülke olarak her yıl belirlenen 15 ülkede yapılan fuarlarda ise bu oran 20 puan daha artırılıyor. Bu destekten faydalanmak için firmaların bağlı bulundukları ihracatçılar birliğinin genel sekreterliğine başvurmaları gerekiyor. Bu destek hakkındaki detay bilgiye ise www.ekonomi.gov.tr adresindeki “Fuarlar, Heyetler, Destek Programları” başlığından ulaşılabiliyor.

“Milli ve Bireysel Düzeyde İştirak Edilecek Fuar ve Organizasyonlar” ile “Hizmet Sektörlerinde Desteklenecek Organizasyonlar” listelerine ise www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=fuarlar adresinden erişmek mümkün.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– 18.07.2013 tarihli kişisel bloğum

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir