Dış ticaret

20 posts

Heyetler ve ikili görüşmeler*

Kendilerine yeni pazar arayışı içerisinde bulunan firmaların, öncelikle masa başı araştırma yaparak hedef pazarlarını belirlemeleri gerekiyor. Daha sonra firmalar, bağlı oldukları ticaret ve sanayi odaları, iş adamları dernekleri, meslek kuruluşları veya Avrupa İşletmeler Ağı gibi […]

İhracatta Tekirdağ*

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) her ay düzenli olarak ihracatımıza ait gerçekleşen rakamları açıklıyor. Son açıklanan rakamlara göre, ülkemizin 2012 yılındaki toplam ihracatı 151,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu miktarın 137,7 milyar dolarlık kısmı ihracatçı birlikleri […]

İhracatımızdaki değişim*

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2000 yılından bu yana gerçekleşen ihracat rakamlarımızı her ay güncel durumları ekleyerek yayınlıyor. Bu rakamları incelediğimizde, 2000 yılında 27 milyar USD olan ihracatımızın, 2011 yılsonu itibariyle yıllık 134,5 milyar USD seviyelerine […]

İhracatçı eğilim anketleri ne diyor?*

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracatçı Eğilim Araştırması” çalışması kapsamında, ihracatçı sektörlerin göstermiş oldukları performansların ve gelecek dönem beklentilerinin takibi amacıyla 2010 yılı başından beri üçer aylık dönemler halinde İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile geçmiş […]

İhracatta Trakya*

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre ülkemizin 2011 yılı ihracatı bir önceki yıl olan 2010’a göre %18,9 oranında artış sağlanarak 133,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılı ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz ülke gruplarına bakacak olursak, toplam ihracatımızın […]

Serbest ticaret anlaşmaları*

Serbest ticaret anlaşması (STA), ihracata dayalı büyüme stratejisine ivme kazandıran bir araç ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin kendi aralarında gümrük vergisi ve kısıtlamalarını kaldırdıkları, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere kendi milli gümrük tarifelerini uyguladıkları bir […]

Milyar dolarlık ihracata doğru*

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ülkemizin 2010 yılı ihracatı 112,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %11 artarken kriz öncesi en üst seviyeye ulaştığı 2008 yılına göre %14 […]