yetenek

2 posts

Potansiyeli performansa dönüştürme

Bazı insanlar potansiyeli performansa dönüştürme konusunda, çevreleri tarafından veya toplum tarafından doğuştan şanslı olarak addedilir. Örneğin “doğuştan el becerilerine sahip olmak”, “karşılaştığı olaylar karşısında çok kısa bir sürede çözüm üreterek adapte olabilmek” ya da “maddi […]

yetenek sahibi olmanın önemi

Girişimciler yetenek sahibi misiniz?

Yetenek girişimcinin sahip olabileceği en önemli donanımlardan birisidir. Girişimciyi harekete geçiren, içinden gelen motivasyondur. Motivasyonu destekleyen en önemli bileşenlerden birisi de kendisine olan güvendir. İnsanda güven oluşturan ve güveni pekiştiren en önemli unsurlardan birisi de […]