Serbest Ticaret Anlaşması

1 post

Serbest ticaret anlaşmaları*

Serbest ticaret anlaşması (STA), ihracata dayalı büyüme stratejisine ivme kazandıran bir araç ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin kendi aralarında gümrük vergisi ve kısıtlamalarını kaldırdıkları, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere kendi milli gümrük tarifelerini uyguladıkları bir […]