Grundtvig

1 post

Hayatboyu Öğrenme programı*

Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme – LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 15 Kasım 2006 tarihindeki 1720/2006/EC sayılı kararıyla kuruldu ve 2007-2013 dönemini kapsıyor. Ülkemiz bu programa 3 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile […]