Leonardo da Vinci programı*

Hayatboyu Öğrenme Programı, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkânları ve karşılıksız mali katkı sağlıyor.

Hayatboyu Öğrenme Programının altında bulunan ve Avrupa Birliği mesleki eğitim programı olan LdV programı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamaları desteklemeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, sivil toplum kurumları ve yerel idareler LdV projesi sunabiliyor.

Leonardo programı ile; kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, hayatboyu eğitim/mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi, mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, istihdam imkânlarının artırılması, sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi, mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması ve özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

LdV programının hedef kitlesini mesleki eğitim kuruluşları, işletmeler, KOBİ’ler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri (odalar, borsalar, sendikalar, vakıflar, dernekler) ve kamu kuruluşları oluşturuyor. Leonardo programında hareketlilik, yenilik transferi, ortaklıklar olmak üzere üç çeşit faaliyet var.

Hareketlilik projeleri

Faaliyetlerden birincisi olan hareketlilik projeleri; temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler ile işsizler de dâhil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleri kapsıyor. Buradaki hareketlilik; meslekî eğitimle ilişkili olanların sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süre için gönderilmesi anlamına geliyor.

Ulusal Ajans teklif çağrısını yayınlıyor, başvuruları alıyor ve ön değerlendirmeyi yapıyor. Projelerin içerikleri bağımsız danışmanlarca incelendikten sonra onay alan projeleri yine Ulusal Ajans duyuruyor. En az bir AB üyesi ülkedeki ortaktan niyet mektubu projenin kabulü için şart. 2010 yılı için bu programa son başvuru tarihi 5 Şubat 2010.

2010 yılı hareketlilik projeleri için dikkat edilmesi gereken konular şunlar:

 • Adıyaman, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Uşak’tan oluşan 20 ilden gelen projelere ek 4 puan veriliyor.
 • 2007-2009 yılları arasında kabul edilmiş projesi olmayan kurumların projelerine ek 5 puan veriliyor.
 • Kamu kurumu olmayan kuruluşlardan gelen projelere ek 3 puan veriliyor.
 • Kadın-erkek ve fırsat eşitliğini dikkate alan, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik hazırlanmış projelere ek 3 puan veriliyor.
 • Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ve genel liselerin sunacağı projeler ön değerlendirme aşamasında eleniyor.
 • Her bir tüzel kişilik IVT, PLM, VETPRO hareketlilik faaliyetlerinden her birinden en fazla birer proje teklifi sunabiliyor.
 • 2009 döneminde kabul listesinde yer almış VETPRO projesi bulunan kuruluşlar 2010 döneminde VETPRO proje başvuruları kabul edilmiyor.

Yenilik transferi projeleri

Faaliyetlerden ikincisi olan yenilik transferi projeleri; iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış LdV veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projeleri kapsıyor.

Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları,  yerel yönetimler, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri yenilik transferi projeleri sunulabiliyor. KOBİ’ler başta olmak üzere yerel yönetimler ve odaların da projeye katılımları teşvik ediliyor. Yenilik transferi projeleri için 2010 yılı son başvuru tarihi 26 Şubat 2010.

2010 yılı yenilik transferi projeleri için dikkat edilmesi gereken konular şunlar:

 • Bakanlıklar, müsteşarlıklar, birlikler gibi politika yapıcı ve karar alıcı kurumların sundukları veya aktif olarak katıldıkları projelere ek 3 puan veriliyor.
 • KOBİ’lerin ve özel sektör kuruluşlarının sundukları veya aktif olarak katıldıkları projelere ek 3 puan veriliyor.
 • Odalar, borsalar sendikalar vakıflar, federasyonlar, birlikler gibi şemsiye kuruluşların sundukları veya aktif olarak katıldıkları projelere ek 3 puan veriliyor.
 • Ayrımcılığa karşı fikir üreten, dezavantajlı grupların mesleki gelişimi ve fırsat eşitliğini konu alan projelere ek 3 puan veriliyor.
 • 2007-2009 yılları arasındaki teklif döneminde projesi desteklenmeyen illerden sunulan projelere veya aynı dönemde proje projesi desteklenmeyen kurumların sunduğu projelere ek 3 puan veriliyor.
 • Yenilik transferi projelerinde her proje için yıllık azami hibe miktarı 150 bin avrodur.

Ortaklık projeleri

Faaliyetlerden üçüncüsü olan ortaklık projeleri, LdV Programı kapsamında proje tabanlı, mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik eden ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayan faaliyetleri kapsıyor.

Ortaklık projeleri, mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini ve kalitesini artırmayı, mesleki eğitim ve öğretimde genel araçların gelişim ve uygulamasını gerçekleştirmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Ortaklık faaliyetinde ürün ya da çıktı amaçlı ve işbirliğini kuvvetlendirici nitelikte ortaklıklar oluşturulup bu amaca yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Faaliyet en az bir tanesi AB üyesi, en az üç farklı ülkeden ortaklar içeriyor. Proje teklifleri, AB ülkeleri dillerinden birinde hazırlanıyor ve teklifteki her kuruluş (koordinatör ortak veya ortaklar) aynı başvuru formunu kendi ülkesindeki ulusal ajans görevi yapan kuruma sunuyor. Mesleki eğitim ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların (okul, STK, KOBİ vb.) proje hazırlayarak katılabilecekleri faaliyet alanında projeler için son başvuru tarihi 19 Şubat 2010.

2010 yılı ortaklık projeleri için dikkat edilmesi gereken konular şunlar:

 • Bir teklifte Türkiye’den en fazla 3 ortak olabiliyor.
 • Her kurum sadece 1 LdV Ortaklık projesi başvurusu yapabiliyor.
 • Başvuru tarihinde hâlihazırda bir LdV ortaklık projesi yürütmekte olan kurumlar 2010 dönemi için başvuru yapamıyor.
 • Ortaklık dili olarak İngilizce dışında bir dil kullanılıyorsa, bu dildeki orijinal başvuru formuna ek olarak İngilizce tercümesinin de eklenmesi gerekiyor.

LdV projeleri ülkemizde Ulusal Ajans’a yapıldığı ve başvuruda Türkçe kullanıldığı için uluslar arası proje yapmak isteyenler için avantajlı projelerdir. Kural olarak, yurtdışı proje ortağı/ortakları değiştirilemiyor.

Proje süresi 18 aydan az ise toplam tutarın %80’i, 18’aydan uzun ise % 60’ı ilk taksit olarak sözleşme imzalandıktan sonra,  bildirmiş olduğunuz banka hesabına yatırılıyor. Seyahat masrafları, sigorta masrafları, dil, kültürel ve pedagojik harcamalar ve harcırah tutarının yararlanıcı hesaplarına aktarıldığının belgelendirilmesi gerekiyor. Seyahat harcamaları sadece yurtdışına çıkış ve dönüş için yapılan yol ücretlerini kapsıyor. Bütçe kalemleri arasında transfer yapılamıyor. Bu yüzden proje uygularken yapılan günlük seyahat ve gidiş-gelişleri harcırah kaleminden ya da yönetim ve izleme kaleminden karşılanabiliyor.

2010 yılı Hayatboyu Öğrenme Programı ulusal teklif çağrısına Ulusal Ajans’ın web sitesinden (www.ua.gov.tr) ulaşılabilir. Geçmiş yıllarda yapılmış olan LdV projeleri için bu tür projelerin yer aldığı veritabanı olan COMPENDIUM (desteklenmiş projeler veritabanı) taranabilir. (http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products) Ya da transfer edilecek proje bulmak için ADAM proje veritabanına bakılabilir. (www.adam-europe.eu).

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Aralık 2009 sayısı
– 03.12.2009 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Ocak 2010 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir