İnovasyon ve IPR

5 posts

Marka ve ihracata etkisi*

Marka bir firmanın mal veya hizmetini tanıtan ve benzerlerinden ayırt etmeye yarayan harf, sözcük, logo veya şekil benzeri işaretler olarak adlandırılıyor. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu markaları bir sembol veya imaj olarak algılayıp kendilerini o markaya […]

Dünyada yenilikçi firmalar*

İnovasyon son yıllarda süregeldiği gibi hakkında en çok konuşulan güncel konulardan biri olmaya devam ediyor. Değişen dünya ekonomisi ve kriz ortamlarında inovasyon, hem yenilikçi firmalar hem de onlara ev sahipliği yapan ülkeler için ekonomik büyüme […]

Ürün inovasyonu*

İnovasyon, yaratıcı düşüncenin bir ürünü. Günümüzün hızlı değişen rekabet koşullarında firmaların ayakta kalabilmeleri için ürünlerini, hizmetlerini ve üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. Bu işlemler inovasyon olarak tanımlanıyor ve kısaca kar getiren, pazarlanabilir […]

Bir fikri hak olarak patent*

Günümüzde küreselleşme, ülkeler arasındaki rekabet, internet teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bilgiye daha kolay ulaşım, teknolojide hızlı gelişim ve müşteri beklentilerinde değişim nedenleriyle firmalar daha çok yeni ürün ve hizmet çeşidi üretmek ve inovasyon aracılığıyla sürekli farklılaşmalar […]

İnovasyon üzerine*

İnovasyon, son yıllarda ismini sıklıkla duyduğumuz popüler hale gelmiş bir kavram. Öyle ki bazı firmalar isimlerinin içine, İngilizce “innovation” sözcüğünün “inno” ya da “innova” şeklindeki parçalarını kullanır hale geldi. İnovasyon üzerine bir örnek olarak da […]