Ekonomi

3 posts

Dansla İşe Gitmek

Aşağıdaki anekdot Warren Buffet’ın kendi yazıları ve 1966 ila 2012 yılları arasında Warren Buffet hakkında ekonomi basınında çıkan yazıları derleyen Carol Loomis tarafından yazılan “Dansla İşe Gitmek” adlı kitabından bir alıntıdır. Müsrifköy ve Tutumluköy Aynı […]

Şu kuzey güney meselesi

Küçüklüğümüzde Kuzey-Güney savaş filmleri seyrederdik TRT’nin hayatımızda baskın olduğu dönemlerde. Bu savaşın gerçek sebebini pek sorgulamazdık: Kuzey güney meselesinin sebebi “Söz gelimi Amerikan iç harbinde kimse niye Kuzeyliler birden bire özgürlük âşığı kesildi diye sormaz. Kimse zamanın […]

Lale Çılgınlığı*

Lale soğanı ilk kez Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hollanda’nın İstanbul Büyükelçisi tarafından Hollanda’ya getirilmiş ve tanıtılmıştı. Zaman içinde lale, Hollanda’ da bir lüks ve statü sembolü haline geldi. Laleye talep arttı ve bu artış lale […]