AB ve AB programları

12 posts

Oyuncak güvenliği*

14 yaşından küçük çocukların oynaması için tasarlanmış ürünler oyuncak olarak tanımlanıyor. Ayrıca kırtasiye sektöründe yer alan, 3-14 yaş grubuna hitap eden simli yapıştırıcı tarzı hobi ürünleri, kuruboya kalemler, keçeli kalemler, pastel ve sulu boyalar, guaj […]

AB’de KOBİ’ler*

Küçük ve orta boy işletmeler, teknolojideki değişimin hız kazanmasıyla birlikte küresel rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüz dünyasında, bulundukları bölgelerdeki üretim ve istihdama olan katkıları, esnek üretim yapıları ve değişen pazar koşullarına hızlı uyum sağlayan dinamik yapıları […]

Eko-etiket*

Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi, enerjinin verimli kullanılmasına olan ihtiyaçtaki artış ve çevre kirliliği konularında insanoğlunun bilinçlenmesi, yeşil ekonomiye geçişin önemini giderek artırıyor. Tüketicilerin benzerlerine göre daha yeşil olan ürün ve […]

AB’nin KOBİ’lere destek programları*

Avrupa Birliği Avrupalı KOBİ’lere hibeler, krediler, bazı durumlarda garantiler şeklinde destekler sağlıyor. Destekler direkt olarak veya ulusal veya bölgesel seviyede yönetilen programlar aracılığıyla sağlanıyor. Ayrıca KOBİ’ler, programlar ve iş destek servisleri gibi bir seri finansal […]

AB 7. Çerçeve Programı*

Avrupa Birliği Mart 2000’de yapılan Lizbon Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında, “Dünyanın en dinamik ve rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” haline gelmeyi amaçlıyor. Çerçeve Programları ise bu hedefe yönelik olarak araştırma, […]

EUREKA*

Günümüzün küresel rekabet ortamında, firmaların rekabette öne geçebilmeleri ancak arge ve inovasyon yetkinliklerini geliştirmeleri ve dünya pazarlarına hitap eden yenilikçi ürünler üretmeleri ile mümkün. Avrupa’nın geleceğe dair önemli stratejilerinden birisi de ekonomik olarak güçlenirken üretim […]

Hayatboyu Öğrenme programı*

Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme – LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 15 Kasım 2006 tarihindeki 1720/2006/EC sayılı kararıyla kuruldu ve 2007-2013 dönemini kapsıyor. Ülkemiz bu programa 3 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile […]