Avrupa’da Bilim, Teknoloji ve İnovasyon*

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kuruluşu Eurostat, “Avrupa’da bilim, teknoloji ve inovasyon” adlı raporunun 2010 yılı sürümünü yayınladı. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, aday ülkeler ve karşılaştırma amaçlı olarak diğer ülkelere ait bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında istatistikî bilgilere yer verilen rapora epp.eurostat.ec.europa.eu internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Adı geçen raporda arge yatırımları, bilgi çalışanlarının durumu, verimlilik ve rekabet edebilirlik şeklinde üç ana bölüm mevcut. Raporda yer alan bilgiler kısaca aşağıda özetlendiği şekilde.

Arge yatırımları

Devlet bütçelerinden argeye ayrılan payın gayri safi yurt içi hâsılaya oranı aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 2008 yılında %0,72, ABD’de %0,99, Japonya’da ise %0,7 olarak gerçekleşti. Japonya’ya ait 2008 yılı verileri ise raporda yer almıyor.

argeye ayrılan pay

Karşılaştırma yapılan ülkeler arasında, argeye Avrupa Birliği ortalamasından daha yüksek oranda pay ayıran ülkeler sırasıyla; İspanya (%1,07), Portekiz (%1,02), ABD (%0,99), Finlandiya (%0,97), İzlanda (%0,88), Danimarka (%0,86), İsveç (%0,81), Güney Kore (%0,80), Almanya (%0,79), Fransa (%0,75) ve Norveç (%0,73) olarak gerçekleşti.

Arge harcamalarının gayri safi yurt içi hâsıladaki oranı aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere, 2007 yılında Avrupa Birliği üye ülkelerinde %1,85, ABD’de %2,67 ve Çin’de %1,44 olarak gerçekleşti. Aynı oran 2006 yılı verilerine göre Güney Kore’de %3, Japonya’da %3,4 olarak gerçekleşti.

argenin GSYH'ya oranı

Karşılaştırma yapılan ülkeler arasında, arge harcamalarının gayri safi yurt içi hâsıladaki oranı Avrupa Birliği ortalamasından daha yüksek olan ülkeler sırasıyla; İsveç (%3,6), Finlandiya (%3,47), Japonya (%3,4), Kore (%3), İsviçre (%2,9), İzlanda (%2,75), ABD (%2,67), Avusturya (%2,56), Danimarka (%2,55), Almanya (%2,54), Fransa (%2,08) ve Belçika (%1,87) olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında %3’lük hedefi aşan ülkeler sadece İsveç ve Finlandiya oldu.

Bilgi çalışanlarının durumu

Avrupa Birliği’nde arge personelinin toplam istihdamın içindeki oranı 2006 yılı verilerine göre ortalama %1,54 olarak gerçekleşirken, arge personelinin toplam istihdamdaki oranının en yüksek olduğu ülkeler de %3,68 ile İzlanda, %3,27 ile Finlandiya ve %2,71 ile İsveç oldu. Türkiye’de ise bu oran %0,5 olarak gerçekleşti.

Bayanların toplam arge personeli içerisinde oranlarına bakacak olursak, 2006 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ortalaması %34,8 ve Türkiye ortalaması %33,7 olarak gerçekleşti. Toplam araştırmacılar arasındaki bayanların oranı ise Avrupa Birliği ortalaması %30,4 ve Türkiye ortalaması da %36,3 olarak gerçekleşti.

Verimlilik ve rekabet edebilirlik

Topluluk inovasyon anketleri Avrupa Birliği üye ülkeleri, aday ülkeler ve Norveç’te iki yılda bir yapılıyor ve 2006 yılında yapılan anketin sonuçlarına göre Avrupa Birliği ülkelerindeki firmaların %38,9’u yenilikçi çıkmış durumda. Yenilikçilikte en yüksek oranlar %62,6 ile Almanya, %52,2 ile Belçika ve %51,4 ile Finlandiya’da gerçekleşti. Türkiye’deki yenilikçi firmaların oranı %31,4 oldu. 2008 yılı anket sonuçları önümüzdeki aylarda açıklanmış olacak.

Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent sunan ülke 2005 yılında, 23.364 adet ile Almanya, 8.191 adet ile Fransa ve 5.258 adet ile İngiltere oldu. Aynı dönemde sunulan patent sayısı ABD’de 34.022 adet, Japonya’da 20.913 adet ve Türkiye’de 163 adet olarak gerçekleşti.

2008 yılı verilerine göre, erken evrede risk sermayesi yatırımları en çok 732,3 milyon Euro ile İngiltere, 464,9 milyon Euro ile Almanya ve 447, 6 milyon Euro ile Fransa’da gerçekleşti. 2006 yılı verilerine göre ise ileri teknoloji ile uğraşan firmalar en çok 31.055 adet ile İtalya, 20.060 adet ile Almanya ve 15.982 adet ile Fransa’da bulunuyor.

Dünya ileri teknoloji ürünleri ihracatında Çin 2007 yılı verilerine göre %22,7 ile önde geliyor ve onu %19,3 ile Avrupa Birliği, %17,3 ile ABD ve %6,7 ile Japonya takip ediyor. İleri teknoloji ürünleri ithalatında da %22,7 ile Avrupa Birliği önde gelirken onu %20,1 ile ABD, %13,2 ile Çin ve %6,6 ile Hong Kong takip ediyor.

İleri teknoloji alanında en çok istihdam yapılan ülkeler 2008 yılı verilerine göre 696 bin kişi ile Almanya, 289 bin kişi ile İtalya ve 282 bin kişi ile Fransa oldu. Türkiye’nin bu konudaki istihdam sayısı ise 59 bin kişi. İleri teknolojide yaratılan istihdamın toplam istihdamda en çok pay aldığı ülkeler de %2,7 ile Malta, %2,5 ile Macaristan ve İrlanda oldu. Türkiye için bu oran %0,3 olarak gerçekleşti.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Ağustos 2010 sayısı
– 24.08.2010 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Eylül 2010 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir